Гары Потэр і Келіх агню

belpotter29/03/2013Гары Потэр

Доб­рыя наві­ны — рас­па­ча­ты перак­лад чацвёр­тай кні­гі пра Гары Пот­э­ра на бела­рус­кую мову!
Пер­шыя 4 разд­зе­ла кні­гі «Гары Пот­эр і Келіх агню» ўжо мож­на пра­чы­та­ць.

Опубликовать в twitter.com