Гары Потэр і Келіх агню: раздзелы 5–8

belpotter02/05/2013Гары Потэр

Перак­лад кнiг пра Гары Пот­э­ра на бела­рус­кую мову пра­ця­г­ва­ец­ца! Сён­ня на фору­ме belpotter.by з’явiлiся разд­зе­лы 5–8 кнi­гi «Гары Пот­эр i Келiх агню»!
Ёсць пытан­нi цi заý­ва­гi наконт перак­ла­ду? Пiшы­це!

Опубликовать в twitter.com