Келіх агню: +2 раздзела на беларускай

belpotter02/06/2013Гары Потэр

Пра­ця­г­ва­ец­ца перак­лад на бела­рус­кую мову чацвёр­тай кні­гі пра пры­го­ды Гары Пот­э­ра! На фору­ме belpotter.by з’явіліся 9 і 10 разд­зе­лы рама­на.
Чыта­ем і абмяр­коў­ва­ем!

Опубликовать в twitter.com